Landsbygdsnytt

Landbygdsnytt är en tidning som ges ut av Landsbygdsnämnden vid Örebro kommun fyra gånger per år. Tidningen berättar om en del av allt som händer i Örebro kommuns levande landsbygd: Glanshammar, Östernärke, Tysslinge samt Axberg-Kil. Tidningen distribueras till alla hushåll i de berörda områdena. Clearberry har haft uppdraget sedan januari 2018.

Uppdragsbeskrivning:
• Planering av innehåll
• Textproduktion
• Fotografering
• Formgivning
• Prepress

Tidningsarkiv:

Andra uppdrag:
Vindkraft
Respons
Bra Affärer
Örebroar'n
John Ajvide Lindqvist/Ordfront
Restaurangvärlden/Magasin Måltid
Efterträdare Ströms Måleri
Under vingen Örebro län
Svenskt näringsliv