Referenser

"Clearberry hjälpte oss att ta fram en produktkatalog och broschyr i vårt eget varumärke Delsbo Candle. Anders och Maria jobbar snabbt och effektivt och har varit jättebra på att förklara och möta våra behov. Vi är mycket nöjda med resultatet!"Erika Lindblom, vice vd på Delsbo Candle
"I vårt samarbete med Anders på Clearberry har vi alltid levererats välskrivna redaktionella texter till våra tidningar. God kommunikation, bra slutresultat och alltid i tid – det är viktiga aspekter för oss. Vi ser fram mot ett fortsätt samarbete. "Ulrika Arnell, projektledare Bergkvist Publishing
"Maria har gjort frilansuppdrag för våra tidningar och är snabb, positiv, pålitlig och lätt att samarbeta med. Hon tar sig an allt från enklare intervjuer till mer sammansatta, komplicerade jobb och levererar med samma höga kvalitet – imponerande!" Maria Lannvik Duregård, redaktör för Grundskoletidningen, Förskoletidningen, Tidskriften Elevhälsa

Kunder och uppdrag i urval

Bergkvist publishing
Vi skriver artiklar till Bergkvist publishings titlar Magasin Måltid och Restaurangvärlden.

Campus Nynäshamn
Sedan 2019 har vi hjälpt Campus Nynäshamn att ta fram ansökningar om att bedriva YH-utbildningar.

Delsbo Candle
Vi har hjälpt Delsbo Candle med grafisk formgivning till produktkatalog, informationsfolder och säljblad.

Gothia Kompetens
Vi skriver artiklar till Gothia Kompetens titlar Förskoletidningen, Elevhälsa och Grundskoletidningen.

HSB MälarDalarna
Tidningen Hemma i HSB utkommer fyra gånger per år. Clearberry ansvarar för de lokala sidorna för MälarDalarna.

Småföretagarnas Riksförbund
Medlemstidningen Bra Affärer utkommer fyra gånger per år. Vi skriver många av artiklarna.

Svenskt Näringsliv
Vi skriver regelbundet artiklar till Svenskt Näringslivs webb. Artiklarna berör främst Mellansverige.

Tandläkartidningen
Sedan 2019 har vi haft ett antal artiklar publicerade i Tandläkartidningen.

Örebro kommun
Örebro kommuns tidning Landsbygdsnytt utkommer två gånger per år 2024-2025. Vi står för innehåll och grafisk formgivning.