Referenser

"Vi pratar samma språk. Anders, Maria och undertecknad. Trovärdighet, levereras och outcome. Därför fortsätter vi gärna vårt fina samarbete."Lasse Sahlin, utvecklingsledare vid Campus Nynäshamn
"Vi uppskattar verkligen samarbetet med Clearberry. De sätter sig enkelt in i våra frågor, är snabba på att återkoppla och leverera texter av hög kvalitet."Linda Bergström, Svenskt Näringsliv
"Clearberry hjälpte oss att ta fram en produktkatalog och broschyr i vårt eget varumärke Delsbo Candle. Anders och Maria jobbar snabbt och effektivt och har varit jättebra på att förklara och möta våra behov. Vi är mycket nöjda med resultatet!"Erika Lindblom, vice vd på Delsbo Candle

Kunder och uppdrag i urval

Bergkvist publishing
Vi skriver artiklar till Bergkvist publishings titlar Magasin Måltid och Restaurangvärlden.

Campus Nynäshamn
Sedan 2019 har vi hjälpt Campus Nynäshamn att ta fram ansökningar om att bedriva YH-utbildningar.

Delsbo Candle
Vi har hjälpt Delsbo Candle med grafisk formgivning till produktkatalog, informationsfolder och säljblad.

Gothia Kompetens
Vi skriver artiklar till Gothia Kompetens titlar Förskoletidningen, Elevhälsa och Grundskoletidningen.

Småföretagarnas Riksförbund
Medlemstidningen Bra Affärer utkommer fyra gånger per år. Vi skriver många av artiklarna.

Stena Renewable
Vi ansvarade för innehåll och grafisk formgivning till tre tidningar med information om vindkraftspark i Lekeberg kommun.

Svenskt Näringsliv
Vi skriver regelbundet artiklar till Svenskt Näringslivs webb. Artiklarna berör främst Mellansverige.

Tandläkartidningen
Sedan 2019 har vi haft ett antal artiklar publicerade i Tandläkartidningen.

Örebro kommun
Örebro kommuns tidning Landsbygdsnytt utkommer fyra gånger per år. Vi står för innehåll och grafisk formgivning.