John Ajvide Lindqvist/Ordfront

John Ajvide Lindqvist är Nordens största skräckförfattare. Hösten 2020 var Clearberry med och utvecklade hans nya hemsida på uppdrag av författaren själv, Ordfront Förlag och under ledning av sidans redaktör Hans-Åke Lilja. Ambitionen var att göra en fullmatad sida som innehåller det där lilla extra i form av detaljerad information och exklusivt material.

Uppdragsbeskrivning:
• Struktur till och planering av innehåll
• Design
• Programmering (php, javascript)
• Illustration till exklusiva novellen "Dump"

Besök sidan: johnajvidelindqvist.com

Andra uppdrag:
Landsbygdsnytt
Bra Affärer
Under vingen Örebro län
Delsbo Candle
Campus Nynäshamn
Efterträdare Ströms Måleri
Svenskt Näringsliv
Restaurangvärlden och Magasin Måltid
Vindkraft

Kunder och uppdrag i urval

Bergkvist publishing
Vi skriver artiklar till Bergkvist publishings titlar Magasin Måltid och Restaurangvärlden.

Campus Nynäshamn
Sedan 2019 har vi hjälpt Campus Nynäshamn att ta fram ansökningar om att bedriva YH-utbildningar.

Delsbo Candle
Vi har hjälpt Delsbo Candle med grafisk formgivning till produktkatalog, informationsfolder och säljblad.

Gothia Kompetens
Vi skriver artiklar till Gothia Kompetens titlar Förskoletidningen, Elevhälsa och Grundskoletidningen.

Småföretagarnas Riksförbund
Medlemstidningen Bra Affärer utkommer fyra gånger per år. Vi skriver många av artiklarna.

Stena Renewable
Vi ansvarade för innehåll och grafisk formgivning till tre tidningar med information om vindkraftspark i Lekeberg kommun.

Svenskt Näringsliv
Vi skriver regelbundet artiklar till Svenskt Näringslivs webb. Artiklarna berör främst Mellansverige.

Tandläkartidningen
Sedan 2019 har vi haft ett antal artiklar publicerade i Tandläkartidningen.

Örebro kommun
Örebro kommuns tidning Landsbygdsnytt utkommer fyra gånger per år. Vi står för innehåll och grafisk formgivning.