Vindkraft

Stena Renewable AB bygger under perioden 2018-2019 16 vindkraftverk i Vindpark Kronoberget, strax norr om Mullhyttan. Under perioden producerar Clearberry tre informationstidningar, Vindkraft, som distribueras till alla hushåll i Lekebergs kommun.

Uppdragsbeskrivning
• Planering av innehåll
• Textproduktion
• Fotografering
• Formgivning
• Prepress
• Projektledning mot tryckeri och distribution

Tidningsarkiv:

Andra uppdrag:
Landsbygdsnytt
Respons
Bra Affärer
Örebroar'n
John Ajvide Lindqvist/Ordfront
Restaurangvärlden/Magasin Måltid
Efterträdare Ströms Måleri
Under vingen Örebro län
Svenskt näringsliv