Annikas minnesfond

Annikas minnesfond hjälper cancersjuka och svårt sjuka barn och deras familjer i Örebro län och har gjort det sedan 1987. Clearberry har stöttat fonden med olika kommunikationsuppdrag, så som sociala medier och informationsfoldrar, under några år. Under första kvartalet 2023 flyttade Clearberry över Annikas minnesfonds hemsida från en Wordpresslösning till ett egetutvecklat system med tillhörande administrationsverktyg.

Uppdragsbeskrivning kommunikation:
• Informationsfoldrar
• Verksamhetsberättelser
• Sociala medier

Uppdragsbeskrivning hemsida:
• Flytt av befintlig struktur från Wordpress
• Designjusteringar
• Administrationsverktyg
• Programmering (php, javascript)

Besök sidan: annikasminnesfond.se

Andra uppdrag:
Landsbygdsnytt
Bra Affärer
Under vingen Örebro län
Delsbo Candle
Campus Nynäshamn
Efterträdare Ströms Måleri
Svenskt Näringsliv
John Ajvide Lindqvist/Ordfront
Vindkraft
Lilja's Library
GestaltStudion

Kunder och uppdrag i urval

Campus Nynäshamn
Sedan 2019 har vi hjälpt Campus Nynäshamn att ta fram ansökningar om att bedriva YH-utbildningar.

Delsbo Candle
Vi har hjälpt Delsbo Candle med grafisk formgivning till produktkatalog, informationsfolder och säljblad.

Gothia Kompetens
Vi skriver artiklar till Gothia Kompetens titlar Förskoletidningen, Elevhälsa och Grundskoletidningen.

HSB MälarDalarna
Tidningen Hemma i HSB utkommer fyra gånger per år. Clearberry ansvarar för de lokala sidorna för MälarDalarna.

Småföretagarnas Riksförbund
Medlemstidningen Bra Affärer utkommer fyra gånger per år. Vi skriver många av artiklarna.

Svenskt Näringsliv
Vi skriver regelbundet artiklar till Svenskt Näringslivs webb. Artiklarna berör främst Mellansverige.

Tandläkartidningen
Sedan 2019 har vi haft ett antal artiklar publicerade i Tandläkartidningen.

Örebro kommun
Örebro kommuns tidning Landsbygdsnytt utkommer två gånger per år 2024-2025. Vi står för innehåll och grafisk formgivning.