Bra Affärer

Bra Affärer är Småföretagarnas Riksförbunds medlemstidning som utkommer fyra gånger per år.
Sedan 2016 har Clearberry levererat texter och bilder till tidningen.

Uppdragsbeskrivning:
• Planering av innehåll
• Textproduktion
• Fotografering

Ett urval av tidningar med artiklar av Clearberry:

Andra uppdrag:
Landsbygdsnytt
Vindkraft
Respons
Örebroar'n
John Ajvide Lindqvist/Ordfront
Restaurangvärlden/Magasin Måltid
Efterträdare Ströms Måleri
Under vingen Örebro län
Svenskt näringsliv