Landsbygdsnytt respektive Bra Affärer. Vi kan lova er många intressanta och välskrivna artiklar. Vi kommer att fortsätta med dessa uppdrag under 2023." />Landsbygdsnytt respektive Bra Affärer. Vi kan lova er många intressanta och välskrivna artiklar. Vi kommer att fortsätta med dessa uppdrag under 2023." />

Aktuella uppdrag

Landsbygdsnytt och Bra Affärer

I december 2022 kom förra årets två sista nummer av Landsbygdsnytt och Bra Affärer. Ni kan läsa dem på våra sidor för Landsbygdsnytt respektive Bra Affärer. Vi kan lova er många intressanta och välskrivna artiklar. Vi kommer att fortsätta med dessa uppdrag under 2023.

Övriga aktuella uppdrag

Artikel i tidningen Memento

I Memento, Sveriges enda magasin om livet och döden, har vi nyligen haft med en artikel om anhörigföreningen Under vingen. Vi var med när föreningen skapade gravdekorationer till sina döda barn och syskon. En fin och viktig stund som dokumenterades med text och foto.

Kunder och uppdrag i urval

Bergkvist publishing
Vi skriver artiklar till Bergkvist publishings titlar Magasin Måltid och Restaurangvärlden.

Campus Nynäshamn
Sedan 2019 har vi hjälpt Campus Nynäshamn att ta fram ansökningar om att bedriva YH-utbildningar.

Delsbo Candle
Vi har hjälpt Delsbo Candle med grafisk formgivning till produktkatalog, informationsfolder och säljblad.

Gothia Kompetens
Vi skriver artiklar till Gothia Kompetens titlar Förskoletidningen, Elevhälsa och Grundskoletidningen.

Småföretagarnas Riksförbund
Medlemstidningen Bra Affärer utkommer fyra gånger per år. Vi skriver många av artiklarna.

Stena Renewable
Vi ansvarade för innehåll och grafisk formgivning till tre tidningar med information om vindkraftspark i Lekeberg kommun.

Svenskt Näringsliv
Vi skriver regelbundet artiklar till Svenskt Näringslivs webb. Artiklarna berör främst Mellansverige.

Tandläkartidningen
Sedan 2019 har vi haft ett antal artiklar publicerade i Tandläkartidningen.

Örebro kommun
Örebro kommuns tidning Landsbygdsnytt utkommer fyra gånger per år. Vi står för innehåll och grafisk formgivning.