Landsbygdsnytt

Landsbygdsnytt är en tidning som ges ut av Örebro kommun. Tidningen berättar om en del av allt som händer i Örebro kommuns levande landsbygd: Glanshammar, Östernärke, Tysslinge samt Axberg-Kil. Tidningen distribueras till alla hushåll i de berörda områdena. Clearberry har haft uppdraget sedan januari 2018. Mellan 2018 och 2022 utkom en tryckt tidning fyra gånger per år. 2023 var tidningen enbart digital. Under 2024 och 2025 kommer en tryckt tidning två gånger per år.

Uppdragsbeskrivning:
• Planering av innehåll
• Textproduktion
• Fotografering
• Formgivning
• Prepress

Tidningsarkiv:

Andra uppdrag:
Bra Affärer
Under vingen Örebro län
Delsbo Candle
Campus Nynäshamn
Efterträdare Ströms Måleri
Svenskt Näringsliv
John Ajvide Lindqvist/Ordfront
Vindkraft
Lilja's Library
Annikas minnesfond
GestaltStudion

Kunder och uppdrag i urval

Campus Nynäshamn
Sedan 2019 har vi hjälpt Campus Nynäshamn att ta fram ansökningar om att bedriva YH-utbildningar.

Delsbo Candle
Vi har hjälpt Delsbo Candle med grafisk formgivning till produktkatalog, informationsfolder och säljblad.

Gothia Kompetens
Vi skriver artiklar till Gothia Kompetens titlar Förskoletidningen, Elevhälsa och Grundskoletidningen.

HSB MälarDalarna
Tidningen Hemma i HSB utkommer fyra gånger per år. Clearberry ansvarar för de lokala sidorna för MälarDalarna.

Småföretagarnas Riksförbund
Medlemstidningen Bra Affärer utkommer fyra gånger per år. Vi skriver många av artiklarna.

Svenskt Näringsliv
Vi skriver regelbundet artiklar till Svenskt Näringslivs webb. Artiklarna berör främst Mellansverige.

Tandläkartidningen
Sedan 2019 har vi haft ett antal artiklar publicerade i Tandläkartidningen.

Örebro kommun
Örebro kommuns tidning Landsbygdsnytt utkommer två gånger per år 2024-2025. Vi står för innehåll och grafisk formgivning.