Landsbygdsnytt

Landsbygdsnytt är en tidning som ges ut av Örebro kommun fyra gånger per år. Tidningen berättar om en del av allt som händer i Örebro kommuns levande landsbygd: Glanshammar, Östernärke, Tysslinge samt Axberg-Kil. Tidningen distribueras till alla hushåll i de berörda områdena. Clearberry har haft uppdraget sedan januari 2018.

Uppdragsbeskrivning:
• Planering av innehåll
• Textproduktion
• Fotografering
• Formgivning
• Prepress

Tidningsarkiv:

Andra uppdrag:
Bra Affärer
Under vingen Örebro län
Delsbo Candle
Campus Nynäshamn
Efterträdare Ströms Måleri
Svenskt Näringsliv
Restaurangvärlden och Magasin Måltid
John Ajvide Lindqvist/Ordfront
Vindkraft

Kunder och uppdrag i urval

Bergkvist publishing
Vi skriver artiklar till Bergkvist publishings titlar Magasin Måltid och Restaurangvärlden.

Campus Nynäshamn
Sedan 2019 har vi hjälpt Campus Nynäshamn att ta fram ansökningar om att bedriva YH-utbildningar.

Delsbo Candle
Vi har hjälpt Delsbo Candle med grafisk formgivning till produktkatalog, informationsfolder och säljblad.

Gothia Kompetens
Vi skriver artiklar till Gothia Kompetens titlar Förskoletidningen, Elevhälsa och Grundskoletidningen.

Småföretagarnas Riksförbund
Medlemstidningen Bra Affärer utkommer fyra gånger per år. Vi skriver många av artiklarna.

Stena Renewable
Vi ansvarade för innehåll och grafisk formgivning till tre tidningar med information om vindkraftspark i Lekeberg kommun.

Svenskt Näringsliv
Vi skriver regelbundet artiklar till Svenskt Näringslivs webb. Artiklarna berör främst Mellansverige.

Tandläkartidningen
Sedan 2019 har vi haft ett antal artiklar publicerade i Tandläkartidningen.

Örebro kommun
Örebro kommuns tidning Landsbygdsnytt utkommer fyra gånger per år. Vi står för innehåll och grafisk formgivning.