Restaurangvärlden/Magasin Måltid

Branschtidningarna Restaurangvärlden och Magasin Måltid produceras av Bergkvist Publishing. Clearberry har regelbundet bidragit med artiklar.

Uppdragsbeskrivning:
• Textproduktion

Andra uppdrag:
Landsbygdsnytt
Vindkraft
Respons
Bra Affärer
Örebroar'n
John Ajvide Lindqvist/Ordfront
Efterträdare Ströms Måleri
Under vingen Örebro län
Svenskt näringsliv