Aktuella uppdrag

Uppdrag för Svenskt Näringsliv

Den 20 september släpptes Svenskt Näringslivs ranking gällande företagsklimatet i Sveriges kommuner. Vi har skrivit ett antal artiklar som publicerats på Svenskt Näringslivs hemsida.

Övriga aktuella uppdrag

Landsbygdsnytt och Bra Affärer

Clearberry fortsätter med Landsbygdsnytt och Bra affärer under 2023. Årets första nummer av Landsbygdsnytt, numera helt digital, är ute nu. Ni kan läsa de aktuella numren på våra sidor för Landsbygdsnytt respektive Bra Affärer. Vi kan lova er många intressanta och välskrivna artiklar.

Uppdrag för Campus Nynäshamn

Clearberry har under tidigare år hjälpt Campus Nynäshamn att ta fram ansökningar om YH-kurser och -program. Så även i år. Uppdraget sträcker sig fram till midsommar.

Artikel i Tandläkartidningen

I Tandläkartidningens första nummer 2023 har vi bidragit med text och foto till en artikel om digitala tandvårdsbesök för tvååringar.

Artikel i tidningen Memento

I Memento, Sveriges enda magasin om livet och döden, har vi nyligen haft med en artikel om anhörigföreningen Under vingen. Vi var med när föreningen skapade gravdekorationer till sina döda barn och syskon. En fin och viktig stund som dokumenterades med text och foto.

Kunder och uppdrag i urval

Bergkvist publishing
Vi skriver artiklar till Bergkvist publishings titlar Magasin Måltid och Restaurangvärlden.

Campus Nynäshamn
Sedan 2019 har vi hjälpt Campus Nynäshamn att ta fram ansökningar om att bedriva YH-utbildningar.

Delsbo Candle
Vi har hjälpt Delsbo Candle med grafisk formgivning till produktkatalog, informationsfolder och säljblad.

Gothia Kompetens
Vi skriver artiklar till Gothia Kompetens titlar Förskoletidningen, Elevhälsa och Grundskoletidningen.

Småföretagarnas Riksförbund
Medlemstidningen Bra Affärer utkommer fyra gånger per år. Vi skriver många av artiklarna.

Stena Renewable
Vi ansvarade för innehåll och grafisk formgivning till tre tidningar med information om vindkraftspark i Lekeberg kommun.

Svenskt Näringsliv
Vi skriver regelbundet artiklar till Svenskt Näringslivs webb. Artiklarna berör främst Mellansverige.

Tandläkartidningen
Sedan 2019 har vi haft ett antal artiklar publicerade i Tandläkartidningen.

Örebro kommun
Örebro kommuns tidning Landsbygdsnytt utkommer fyra gånger per år. Vi står för innehåll och grafisk formgivning.