Entreprenör

Tidningen Entreprenör ägs och drivs av Svenskt Näringsliv. Clearberry har regelbundet bidragit med längre artiklar och intervjuer samt flertalet av de texter som publiceras under rubriken Tips från experten.

Uppdragsbeskrivning:
• Textproduktion
• Fotografering

Ett urval av artiklar:

Andra uppdrag:
Landsbygdsnytt
Vindkraft
Respons
Bra Affärer
Örebroar'n
John Ajvide Lindqvist/Ordfront
Restaurangvärlden/Magasin Måltid